skip to Main Content
Θ1. Πόλη & Πολιτιστική Στρατηγική

Η θεματική αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες εργασίας:

1. Περιφερειακή πολιτιστική ανάπτυξη, το παράδειγμα της Δυτικής Ελλάδας

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος του πολιτισμού και της δημιουργίας στην Ελληνική περιφέρεια και ποιες ιδιαιτεροτητες εχουν να ξεπεράσουν οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτιστικής πολιτικής; Τι ρόλο έχουν οι ίδιοι οι άνθρωποι του πολιτιστικού χώρου στη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής που τους αφορά, τι ακριβώς λαμβάνουν πέρα από υποδομές και πώς συμβάλλουν στην αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας; Με αφορμή τα παραπάνω ερωτήματα και το Έργο Creative@Hubs (Interreg Greece Italy) που υλοποιείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συζητάμε για το ρόλο της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη της περιφέρειας. .
Συντονισμός: Γιώργος Σάρλης, MOSAIC // Πολιτισμός και Δημιουργικότητα
Ανδρέας Τσιλίρας, MOSAIC // Πολιτισμός και Δημιουργικότητα
Συμμετέχουν:
Στάθης Παπαχριστόπουλος, Προϊστάμενος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2. Πώς να κάνεις την πολιτιστική στρατηγική ενδιαφέρουσα για την τοπική αυτοδιοίκηση και ευεργετική για την πόλη;

Το Κλουζ, η Λεουβάρντεν, η Βέροια, η Λάρισα και ο Πειραιάς έχουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία αλλά έχουν τουλάχιστον ένα κοινό: όλες ήταν υποψήφιες πόλεις για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης με το Κλουζ να φτάνει μέχρι τον δεύτερο γύρο της φάσης διεκδίκησης στη Ρουμανία, τη Λεουβάρντεν να κερδίζει τον τίτλο στην Ολλανδία και τη Λάρισα και τον Πειραιάς να σταματούν στον πρώτο γύρο στην Ελλάδα. Το δεύτερο κοινό τους σημείο είναι ότι ανεξάρτητα από το εάν κέδρισαν τον τίτλο ή όχι, όλες έχουν μια τοπική πολιτιστική στρατηγική που εμπλέκει τον Δήμο, τον πολιτιστικό τομέα, τα σχολεία και την επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και την κοινωνία των πολιτών στην ανάπτυξη της πόλης. Πώς μπορούμε να δούμε τον πολιτισμό σαν επένδυση για την ανάπτυξη των πόλεων μας; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πολιτιστικά σχέδια που προσελκύουν το ενδιαφέρον δημόσιων φορέων λήψης αποφάσεων, χρηματοδοτών, επενδυτών και των απλών πολιτών; Μπορούμε να συνδεθούμε με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, μικρές και μεγάλες, με τις οποίες μοιραζόμαστε τα ίδια ενδιαφέροντα;

Συντονισμός: Ștefan Teișanu, Διευθυντής του Cluj Cultural Centre και γεν.γραμματέας του Culture Next Network (Ρουμανία)
Αγγελική Λαμπίρη, Διευθύντρια Πολιτιστικής Κατάρτισης 2023 Ελευσίς, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
Συμμετέχουν:
Λάζαρος Ασλανίδης, Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Βέροιας
Κατερίνα Γρηγοριάδου, Γενική Διευθύντρια ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
Λίτσα Μπαφούνη, Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά
Παναγιώτης Σάπκας, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Επιστημών Δήμου Λάρισας
Immie Jonkman, Εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού Παρακαταθήκης LF2028, (Ολλανδία)

3. Η Ανάκτηση παραλιακού μετώπου: η μεγάλη πρόκληση των βιομηχανικών πόλεων

Η ανάγκη χωροθέτησης των λιμένων μέσα στον αμιγή αστικό ιστό παύει να αποτελεί πανάκεια και οι λιμένες μεταφέρονται στον εξωαστικό χώρο. Πολλά είναι τα παραδείγματα και ελληνικών πόλεων που έχουν προβεί σε ανάλογες ενέργειες (Πάτρα, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Καβάλα κ.α.). Τα λιμάνια μετεγκαταστάθηκαν σε νέες τοποθεσίες, στα όρια των πόλεων και οι παλιές εγκαταστάσεις τους αποκαταστάθηκαν και δόθηκαν σε νέες αστικές χρήσεις, όπως χώροι αναψυχής και πρασίνου, ακόμη και κατοικίας. Παρόλο που τα λιμάνια λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης για τις πόλεις και τις περιφέρειες στις οποίες βρίσκονται, παράλληλα αποτελούν και την κύρια αιτία υποβάθμισης και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των περιοχών που τα περικλείουν. Με αιχμή του δόρατος τον κόλπο της Ελευσίνας, θα μιλήσουμε για τα ανοιχτά ζητήματα του παράκτιου μετώπου. Ποια πρέπει να είναι η θέση του σύγχρονου λιμένα; Τι παραδείγματα έχουν να επιδείξουν άλλες πόλεις; Ποια ανάπλαση πρέπει να τύχουν οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που παραχωρήθηκαν ή σκοπεύουν να παραχωρηθούν;

Συντονισμός: Αναστασία Τσοπελάκη, Αρχιτέκτων – Μηχανικός
Συμμετέχουν:
Μελέτης Καββαδίας, Επιτροπή Κατοίκων Παραλίας «για την διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της παραλίας της Ελευσίνας και των ελεύθερων χώρων που υπάρχουν κοντά στην θάλασσα»
Απόστολος Καμαρινάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας
Ανδρέας Νεφελούδης, Οικονομολόγος, Διευθυντής Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Λαυρίου (1997-2003)
Αλέξανδρος Πνευματικός, Δήμαρχος Κορινθίων (2006-2019)
Χρήστος Χρηστάκης, Κίνηση Πολιτών ΕCOELEUSIS

Θ3. Συμμετοχικός σχεδιασμός & Δικτύωση
Back To Top